บ้านช่างทอง กรุ๊ป

บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด

857 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทร: (662) 623-7991 แฟกซ์: (662) 623-9855
E-mail: info@houseofgoldsmith.com
Website: www.houseofgoldsmith.com

บ้านช่างทอง (เยาวราช)

บริษัท สยามโกลด์แกลอรี่ จำกัด

310 ถนนเยาวราช แขวงจักวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100
โทร: (662) 622-5303 แฟกซ์: (662) 622-7260
E-mail: bct.yr@bctgroup.net
Website: www.siamgoldgallery.com

Goldlery

บริษัท สยามโกลด์แกลอรี่ จำกัด (สำนักงานวังบูรพา)

857, 817 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทร: (662) 623-7951 แฟกซ์: (662) 623-9855
E-mail: goldleryclub@bctgroup.net
Website: www.goldlery.co.th

Ausiris

บริษัท ออสสิริส จำกัด

323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น G ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร: (662) 613-0888 แฟกซ์: (662) 613-4717
E-mail: contact@ausiris.co.th
Website: www.ausiris.co.th