เรียนรู้ เทคนิคธุรกิจร้านทอง

ออสสิริส, บ้านช่างทอง พร้อม บริษัทในเครือได้จัดงานสัมมนาสำหรับร้านทองโดยเฉพาะ เจาะลึกการบันทึกบัญชีในการทำธุรกิจ ไม่ให้มีข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจร้านทอง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560  

เปิดตัวนิทรรศการพิเศษ“เครื่องทองสุโขทัย – ทองเพชรบุรี: หัตถศิลป์ภูมิปัญญาช่างทองไทย เทิดไท้พระบารมี“

บ้านช่างทอง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เปิดตัวนิทรรศการพิเศษ“เครื่องทองสุโขทัย – ทองเพชรบุรี: หัตถศิลป์ภูมิปัญญาช่างทองไทย เทิดไท้พระบารมี“ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ