The 61st Bangkok Gems & Jewelry Fair 2018

บ้านช่างทอง กรุ๊ป ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้จัดนิทรรศการ ‘จากท้องถิ่นสู่เมือง เลื่องชื่ออัตลักษณ์’ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใยส่วนภูมิภาค ในงานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair 61st Edition ที่ Challenger Hall 1-3, IMPACT เมืองทองธานี โดยทาง ...