ตราสัญลักษณ์ บ้านช่างทอง ผู้ผลิตที่ผ่านมาตรฐาน สคบ.(2561-2563)

คุณลูกค้าทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่า บ้านช่างทอง สามารถที่จะผลิตทองแล้วยังมีการที่จะเน้นในการตรวจสอบมาตรฐานในด้านคุณภาพที่ดีมากแห่งหนึ่งของไทยและน้ำหนักที่เป็นสากล เช่น คุณภาพการเชื่อมต่อทองคำ ความยาวและสัดส่วนความงามของทองคำและนอกจากเครื่องประดับแล้วเรายังมีคุณภาพและตามมาตฐานแล้ว ยังมีน้ำหนักตรงตามราคาอีกด้วยที่ และ บ้านช่างทอง  ได้รับรองมาตราฐานจาก สคบ. ผู้ผลิตทองรูปพรรณ ประจำปี 2561-2563 มีตราสัญลักษณ์ 2 แบบ ดังต่อไปนี้

1. ตราสัญลักษณ์ บ้างช่างทอง

ตราสัญลักษณ์ บ้างช่างทอง

2.ตราสัญลักษณ์ สยามโกลด์แกลอรี่

 ตราสัญลักษณ์  บ้างช่างทอง
ตราสัญลักษณ์ บ้างช่างทอง

อ่านเพิ่มเติมคลิก ไปซื้อทอง บ้านช่างทอง หนึ่งในผู้ผลิตทอง รูปพรรณ ที่ สคบ. ให้การรองรับมาตราฐาน