20 ตุลาคม 2560
ราคาซื้อ
ราคาขาย
ทองคำแท่ง 96.5
20100
20200
ทองคำแท่ง 99.99
20900
21000
ทองคำรูปพรรณ 96.5 บาทละ
19738.32
20700
ทองคำรูปพรรณ 96.5 กรัมละ
1302
 
ทองคำรูปพรรณ 96.5 กรัมละ
 
©2011. Siam Gold Gallery Co., Ltd. All Rights Reserved.ราคาทองวันนี้