28 เมษายน 2560
ราคาซื้อ
ราคาขาย
ทองคำแท่ง 96.5
20650
20750
ทองคำแท่ง 99.99
21450
21550
ทองคำรูปพรรณ 96.5 บาทละ
20284.08
21250
ทองคำรูปพรรณ 96.5 กรัมละ
1338
 
ทองคำรูปพรรณ 96.5 กรัมละ
 
©2011. Siam Gold Gallery Co., Ltd. All Rights Reserved.ราคาทอง