19 สิงหาคม 2560
ราคาซื้อ
ราคาขาย
ทองคำแท่ง 96.5
20150
20250
ทองคำแท่ง 99.99
20950
21050
ทองคำรูปพรรณ 96.5 บาทละ
19783.80
20750
ทองคำรูปพรรณ 96.5 กรัมละ
1305
 
ทองคำรูปพรรณ 96.5 กรัมละ
 
©2011. Siam Gold Gallery Co., Ltd. All Rights Reserved.ราคาทองวันนี้