24 กุมพาพันธ์ 2560
ราคาซื้อ
ราคาขาย
ทองคำแท่ง 96.5
20550
20650
ทองคำแท่ง 99.99
21350
21450
ทองคำรูปพรรณ 96.5 บาทละ
20177.96
21150
ทองคำรูปพรรณ 96.5 กรัมละ
1331
 
ทองคำรูปพรรณ 96.5 กรัมละ
 
©2011. Siam Gold Gallery Co., Ltd. All Rights Reserved.ราคาทอง