25 มีนาคม 2560
ราคาซื้อ
ราคาขาย
ทองคำแท่ง 96.5
20300
20400
ทองคำแท่ง 99.99
21100
21200
ทองคำรูปพรรณ 96.5 บาทละ
19935.40
20900
ทองคำรูปพรรณ 96.5 กรัมละ
1315
 
ทองคำรูปพรรณ 96.5 กรัมละ
 
©2011. Siam Gold Gallery Co., Ltd. All Rights Reserved.ราคาทอง