18 มกราคม 2560
ราคาซื้อ
ราคาขาย
ทองคำแท่ง 96.5
20200
20300
ทองคำแท่ง 99.99
21000
21100
ทองคำรูปพรรณ 96.5 บาทละ
19829.28
20800
ทองคำรูปพรรณ 96.5 กรัมละ
1308
 
ทองคำรูปพรรณ 96.5 กรัมละ
 
©2011. Siam Gold Gallery Co., Ltd. All Rights Reserved.ราคาทอง